Virksomheder

Vi hos Solve A Mystery har mange års erfaring inden for ledelse og organisationsudvikling på alle niveauer, både nationalt og internationalt. 

Derfor er der en klar forbindelse til forskellige typer uddannelses- og kompetanceudviklings metoder i vores mysterier.


At løse et mysterium er et fantastisk alternativ som led i en ledelses-, team- eller organisationsudviklingsindsats.

Vores erfaringer skal sammenlignes med en skarp forretningssimulation, hvor grupper på 2-5 personer i teams sammen skal løse autentiske mordsmysterier.

Under øvelsen stilles der krav til at arbejde sammen mod et fælles mål - at løse forbrydelsen og udpege den skyldige. Men ligesom i erhvervslivet vil I støde på nogle forhindringer og udfordringer, der vil stille krav til samarbejdsevner, viden og færdigheder.
Det kræve et stort fokus på kommunikation, at være i stand til aktivt at lytte til holdkammeraterne, bruge problemløsningsevner og endelig afbalancere beslutsomhed med omhu, inspiration og hensyntagen til gruppen.

IMG_2674.jpg

SKOLER

Vi der har skabt Solve A Mystery og har en lang og solid baggrund som konsulenter og virksomhedscoacher / undervisere, hvor vi arbejdede meget med uddannelse.

Da vi startede vores Solve A Mystery, var det derfor yderst vigtigt at være i stand til at forbinde vores erfaringer med uddannelse og færdigheder. Vi brænder for udvikling, og kan vi som virksomhed have den ære at være involveret og udføre en funktion for vores unge og deres tilegnelse af viden, vil vi være yderst glade og stolte, da vi sammen med skole, lærere og studerende kan gøre en forskel - i virkeligheden.

 

Vi tror på og anvender en oplevelsesbaseret læringspædagogik, der er baseret på os sammen, på stedet og scenarier, situationer, konkrete tilfælde der danner grundlaget for elevernes læring.

I løbet af mysteriet og efterfølgende behandler og reflekterer eleverne over de oplevelser, de har haft, hvad de tager med sig, hvad de tror vil lagre og forankre sig af ny tilegned viden og oplevelser.

Selvfølgelig er Solve A Mysterys oplevelser også et fantastisk alternativ, når det kommer til forskellige typer udendørsdage og udendørsarrangementer. Vi bliver glade, når vi ser børn og unge have det sjovt sammen i et vidunderligt udendørs miljø.

Vi ønsker også at slå et slag for de studerendes sundhed og vil hjælpe med at nedbringe de alarmerende tal, vi ser omkring nutidens unges stillesiddende og diætvaner osv. Derfor foregår alle vores oplevelser udendørs og altid med

en gåtur på 2 km.

© 2020 Solve a Mystery AB. Contact / contact@solveamystery.net

    • Facebook